Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

Những câu châm ngôn bằng Tiếng anh

Ten(^10^):

The bigining of love is to let those we love remain perfectly as themselves and not to twist them with our own image - other wise we may not like the reflection of ourselves we find in them.

(Tình yêu bắt đầu bằng cách để yên cho những người ta yêu , không biến hóa họ theo trí tưởng tượng của ta - nếu không có thể ta sẽ không thích những điểm giống ta ở trong họ.)

Eleven(*11*)

The happies of people don't necessarily have the best of everything . They just make the most of everything that comes along their .

(Người hạnh phúc nhất không hẩn là người có được những thứ tốt nhất . Họ chỉ là những người biết tận dụng tốt nhất những thứ họ có.)

Twelve(!12!)

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meet the right person , we know how to appreciate His gifl .

(Có thể Thượng Đế muốn ta gặp một vài người không hợp trước khi gặp đúng người để ta biết rõ giá trị món quà của Thượng Đế.)

Thirteen(#13#)

It take a minutes to have a crush on someone , an hour to like someone and a day to love someone - but it take a lifetime to forget someone .

(Chỉ cần một phút để cảm , một giờ để thích và một ngày để yêu - nhưng cần đến cả một cuộc đời để quên một ai đó.)

Fourteen($14$)

Happiness lies for those who cries , those who are hutting , those who have searched and those who have tried . For only they can appreciate the importance of people who have touched their lives .

(Hạnh phúc chỉ đến với những ai đang khóc , đang đau khổ , đã tìm kiếm và đã cố gắng . Bởi chỉ có họ mới hiểu được tầm quan trọng của những người đã chạm vào cuộc đời của họ.)

Fifteen(~15~)

Love is when you take away the feelings , the passion , the romance - and you find out you still care for that person .

(Yêu là khi ta lấy đi cảm xúc , sự say đắm , lãng mạn - ta thấy rằng mình vẫn còn quan tâm đến người ấy.)

Sisteen(+16+)

A sad thing in life is to meet someone who means a lot to you only to fine out at the end that it was never meant to be and you have to let go .

(Thật buồn nếu ta gặp một người có ý nghĩa đối với ta để rồi cuối cùng nhận ra người ấy không dành cho ta và ta phải chia tay.)

Seventeen(<17>)

Love starts with a smile , develops with a kiss and ends with tears .

( Tình yêu bắt đầu với một nụ cười , nảy nở bằng một nụ hôn và kết thúc trong nước mắt.)

Eihteen({18})

Love comes to those who still hope even though they've been discippointed , to those who still belive even though they've been betrayed , to those who still love even though they've been hurt before .

(Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vọng cho dù đã thất vọng , vẫn tin cho dù đã bị phản bội , vẫn yêu cho dù đã đau đớn.)

Nineteen([19])

It hurts to love someone and not be loved in return , but it's more painful to love someone and never finding the courage to let the person know how you feel .

(Yêu nhưng không được đáp trả thì đau khổ nhưng yêu mà không đủ can đảm để người kia biết mình đang yêu thì còn đau khổ hơn.)

1 nhận xét:

Unknown nói...

Please show Author's name of any quotes! Thanks!